Møteplan i: Kviteseid

Pågåande møte


Vest-Telemarkrådet

Torunn Raftevold Rue

08:30 - 12:00

Møterom: KjølaKommande møte

Telemark Næringshage

Elin Andresen

07.10 | 10:30 - 16:00

Møterom: Kantina


Arkiv

Fyresdal kommune

09.10 | 08:30 - 09:30

Møterom: Kjøla


NC-Spectrum

Espen Valseth

09.10 | 10:30 - 11:00

Møterom: Kantina


Kviteseid Kommune

Olav Moen

09.10 | 17:00 - 21:00

Møterom: Kantina


Kviteseid Frivilligsentral

Regine Heimdal

10.10 | 12:30 - 13:30

Møterom: Kantina


NC-Spectrum

Espen Valseth

16.10 | 10:30 - 11:00

Møterom: Kantina


Telemark Kildevann

Kari Stine Trum

17.10 | 08:00 - 13:00

Møterom: Kjøla


Telemark Næringshage

Elin Andresen

18.10 | 09:00 - 12:00

Møterom: Kantina


NC-Spectrum

Espen Valseth

23.10 | 10:30 - 11:00

Møterom: Kantina


Kviteseid Frivilligsentral

Regine Heimdal

24.10 | 12:30 - 13:30

Møterom: Kantina


Telemark Næringshage

Elin Andresen

27.10 | 09:00 - 13:30

Møterom: Kantina


NC-Spectrum

Espen Valseth

30.10 | 10:30 - 11:00

Møterom: Kantina


NC-Spectrum

Eva Brekka

01.11 | 12:00 - 15:00

Møterom: Kantina


NC-Spectrum

Espen Valseth

06.11 | 10:30 - 11:00

Møterom: Kantina


Kviteseid Frivilligsentral

Regine Heimdal

07.11 | 12:30 - 13:30

Møterom: Kantina


NC-Spectrum

Espen Valseth

13.11 | 10:30 - 11:00

Møterom: Kantina


NC-Spectrum

Espen Valseth

20.11 | 10:30 - 11:00

Møterom: Kantina


Kviteseid Frivilligsentral

Regine Heimdal

21.11 | 12:30 - 13:30

Møterom: Kantina


NC-Spectrum

Espen Valseth

27.11 | 10:30 - 11:00

Møterom: Kantina


Telemark Næringshage

Elin Andresen

01.12 | 09:00 - 13:30

Møterom: Kantina


NC-Spectrum

Espen Valseth

04.12 | 10:30 - 11:00

Møterom: Kantina


Kviteseid Frivilligsentral

Regine Heimdal

05.12 | 12:30 - 13:30

Møterom: Kantina


NC-Spectrum

Espen Valseth

11.12 | 10:30 - 11:00

Møterom: Kantina


NC-Spectrum

Espen Valseth

18.12 | 10:30 - 11:00

Møterom: Kantina


NC-Spectrum

Espen Valseth

25.12 | 10:30 - 11:00

Møterom: Kantina


NC-Spectrum

Espen Valseth

01.01 | 10:30 - 11:00

Møterom: Kantina