Møteplan i: Kviteseid


Kommande møte

Fyresdal kommune

Hilde Martini Momrak

28.01 | 09:00 - 11:00

Møterom: Kjøla


Vest-Telemarkrådet

Anne Aasmundtveit

02.03 | 08:30 - 12:00

Møterom: Kjøla